Moráň - zaniklá ves při Vltavě

o Moráni knihy něco navíc zmizelá socha kontakt
autor a vydavatel:

Vojtěch Pavelčík
tel.: +420 605 936 438
e-mail: pavelcik@foto-pavelcik.cz
web: www.foto-pavelcik.cz / www.stara-vltava.cz

IČO: 71720456

fotograf Vojtěch Pavelčík

distribuce:

Kosmas s. r. o.
adresa: Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 510 749
info pro knihkupce: www.kosmas.cz

2011 - 2023  ©  Vojtěch Pavelčík